Loading...

Verbouwing WIL

Locatie: Brecht

Een oude hoeve komt in aanmerking voor herbouw. De hoeve is landelijk gelegen en omgeven door weiden en akkerland. Dit zorgt voor unieke zichtrelaties met de omgeving. Onder meer het zicht op de dorpskern, maar ook het zicht op het achterliggende agrarisch landschap. De herbouw van de hoeve gebeurt op een licht gewijzigde plaats om een betere plaatselijke ordening van de gebouwen te verkrijgen. Naast de toegangsweg wordt een schapenstal gebouwd met ten noorden een inkomzone die dienst doet als ruimte om te parkeren. Vanaf de onthaalzone vertrekken twee paden naar het hoofdgebouw. Aan de noordzijde komt een pad naar de voordeur. Evenwijdig met dit pad loopt een tweede smaller paadje, waardoor het mogelijk wordt om de achterliggende weide te bereiken over een karrenspoor. Dit pad vormt een mooie aslijn waarvan de zichtlijn eindigt in de achterliggende weide. Het tuinontwerp heeft als doelstelling om de site maximaal te integreren in het Kempisch agrarisch landschap. Hiervoor worden er kleine landschapselementen gebruikt zoals extensief grasland en weiland, hagen, struwelen, een poel, knotbomen, hoogstammige bomen en een boomgaard. Typerende elementen die eveneens de natuurlijkheidsgraad van de site verhogen en de dialoog aangaan met natuur en landbouw. (tuinontwerp door Atelier Parkoer)

  Terug naar overzicht

WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht
WIL - Brecht